Alexander Sergejevič Puškin

              i.       Životopis


          V období nevoľníctva a krutého cárskeho despotizmu bojoval proti útlaku a bezpráviu


          počas odboja dekabristov bol na ich strane. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, avšak už od mlada sympatizoval s odporcami cárizmu


          za verše bol potrestaný a poslaný do vyhnanstva na juh.

            ii.       Eugen Onegin


          Eugen odchádza na vidiek, kde zdedí obrovský majetok. Ale aj tu je rovnako znudený a nečinný ako v meste. Spoznáva Vladimíra Lenského, ktorý je zaľúbený do Oľgy Larinovej. Jej sestra, Tatiana, sa zas zamiluje do Onegina a prejaví mu svoju lásku. Na oslave Tatianiných menín, koketuje však s Oľgou, na čo veľmi Lenský žiarli. Vyzve Onegina na súboj, ktorý prehrá. Lenský je mŕtvy – Onegin je z toho nešťastný, a tak odchádza putovať po Rusku. Oľga sa vydá za iného a Tatianu pošlú rodičia do Moskvy, aby sa vydala za generála. Stane sa z nej kňažná. Po návrate sa Eugen zaľúbi do Táni, ale ona ho už navždy odmieta.

          iii.       Vzťah k téze


          Eugen Onegin – typ zbytočného človeka -nemôž sa uplatniť v spoločnosti


          vzdelanec, ženám sympatický, bohatý -znudený životom -zanevrie naň


          pretvárka mu nie je cudzia -záletník a pôžitkár; potrpí si na verejnej mienke


          nevie urobiť šťastným ani seba ani iných


          pohŕda ľuďmi, ale vie ich posúdiť i pochopiť


          po súboji s Lenským uteká, ukrýva sa sám do seba


          navonok tvrdý, ale vnútri citlivý -avšak zraňuje seba samého -tak isto ako ranní aj svoje okolie


          neschopnosť vtedajšej spoločnosti, kritizuje konvencie


          snaha pochopiť hodnotu života a lásky