George Gordon Byron

              i.       Životopis


          pochádzal z aristokratickej rodiny – získal majetok a šľachtický titul (lord)


          bol búrliváckej povahy, čo prejavoval už počas štúdií, ale i v snemovni lordov, kde bojoval za práva robotníkov


          znechutený svojím prázdnym životom odišiel z Anglicka a cestoval po Európe.

            ii.       Childe Haroldova púť


          lyricko-epická skladba (epos) s autobiograf.prvkami v hlavnom hrdinovi. Childe Harold s ťažkým srdcom opúšťa vlasť, lebo tuší, že sa už nevráti. Putuje po viacerých krajinách (Portugalsko, Španielsko, Grécko, Belgicko, časť Nemecka, Taliansko). Bojuje za veľké veci -je ochotný zomrieť za slobodu Grécka.


          dojmy z ciest po eur.krajinách

          iii.       Vzťah k téze


          iracionalizmus -počúva cit, ide bojovať za cudziu krajinu a chce obetovať i život


          individualizmus -ja sám idem bojovať- hlavná ústredná postava


          titanizmus -túžba vykonať niečo veľké


          vyjadril odpor voči skutočnosti; je samotár, individualista


          uzatvára sa do seba a opustí vlasť pre svoje ideály