Johann Wolfgang Goethe

              i.       Životopis


          Bol z bohatej meštiackej rodiny – na želanie otca, vyštudoval právo v Lipsku. Bol členom hnutia Sturm und Drang.

            ii.       Utrpenie mladého Werthera


          Werther prichádza do nového prostredia – tu sa zaľúbi do Charlotty, s ktorou sa bližšie zoznamuje. Tá je však zasnúbená s Wertherovým priateľom Albertom. Je nešťastný, že je beznádejne zaľúbený do Lotte. Snaží sa teda nájsť riešenie – chce odísť, ale stále ho to k nej ťahá. Lotta a Albert sa zoberú – Werther odmieta odchod a volí smrť. Požiada Alberta o zbraň za účelom odchodu do cudziny. Zastrelí sa.


          napísaný formou denníkových záznamov a listov

          iii.       Faust


          Je to študovaný, všestranne vzdelaný vedec, ktorý je však so sebou nespokojný – má pocit, že nič nevie. Rozhodne sa teda ponoriť do sveta mágie a temna – tento svet predstavuje diabol Mefistofeles. Ten sľúbi Faustovi za upísanie duše všetko, čo si bude priať (keď Faust vysloví, že je šťastný, vtedy si ho diabol vezme). Faust po podpísaní zmluvy spoznáva lásku, bohatstvo… Všetko však dosiahne príliš rýchlo, a tak nie je šťastný. Dostáva sa mu poznania. Na konci má možnosť premeniť kúsok močiara na úrodnú zem – môže urobiť prvýkrát niečo pre druhých a nie len pre seba. Príde na to, že sa dajú prácou vytvárať hodnoty. Byť šťastným – to znamená obetovať sa druhým. „Zaslúži len ten slobodu si s žitím, kto denne o ne bojuje!“ Faust dosiahne šťastie v tej chvíli, keď niečo urobí. Premieňa sa z človeka nespokojného na človeka činorodého. Nakoniec Mefistofeles jeho dušu nezíska, lebo Faust spozná zmysel života a umiera prirodzenou smrťou.

           iv.       Vzťah k téze


          Werther -vzdelaný, vnímavý, sentimentálny človek -má vzťah k deťom


          jeho city vychádzali z jeho vnútra -obdivuje svet detí -kto ho dosiahne, je šťastný


          vážil si svojich priateľov a matku, úprimná láska -na dôkaz dokáže obetovať i vl.život


          pre neho slzy nie sú nezvyčajné


          uspokojenie nenachádza v práci; naopak, vo vyššej vrstve mu nie je dobre -odsudzujú ho „Mám tak mnoho a bez nej stáva sa mi všetko ničím.“nehrdinský hrdina


          hľadá východiská: viera v Boha- nepomáha, práca- nepomáha…


          sociálne, morálne i spoločenské problémy -dovedú mladého človeka až na okraj smrti


          konflikt jednotlivca a spoločnosti; o nešťastnej láske, vzťahu k prírode, spoločnosti, žene, životu a smrti


          túžba po slobode a láske a ostrá realita, ktorá neumožňovala uskutočni ju


          nenachádza východisko -problém rieši samovraždou