Victor Hugo

              i.       Životopis


          písať začal veľmi mladý – jeho básne mali úspech. Bol stúpencom monarchie – získal šľachtický titul.


          po revolúcií v 1848-1851 sa stal republikánom.

            ii.       Chrám Matky Božej v Paríži


           


          rozvetvená dejová línia plná úvah, opisov, dlhých monológov, kontrastov spojenú s konkrét. hist. udalosťou a osobnosťami


          prvky realizmu -dlhé detailné opisy Paríža a hist. udalostí


          používa iróniu, komiku, ironizujúce a latinské slová, kontrasty, protiklady, fil.úvahy, odbočenia

          iii.       Vzťah k téze


          Esmeralda – cigánska tanečnica s dobrým srdcom


          romantická -sníva o mužovi, ktorý ju bude ľúbiť a chrániť -zaľúbi sa do Phoeba, stáva sa jeho milenkou, aj keď on ju nemiluje naozaj -trpí, keď zistí, že je mŕtvy


          naivná; volí smrť radšej ako Clauda Frolla


          ľudská -nedokázala nikomu ublížiť


          Quasimodo – hrbáč, zvonár v chráme, je odcudzený spoločnosti pre svoj výzor „rozbitý a zle pozliepaný obor“, „celé jeho telo bolo úškľabkom“


          avšak vo vnútri je citlivý, oddaný, má veľmi ohľaduplné srdce


          jediný „priateľ“ mu je CF -slúži mu oddane ako pes -CF je na neho krutý (nemá ho rád), ale Q to berie ako prejavy lásky


          chrám mu je ochranou „chrám sa stal jeho pancierom korytnačky“ -rozpráva sa so zvonmi, sochami


          nemá rád ľudí, ale miluje Esmeraldu a Frolla (časom však láska k Esmeralde je väčšia a pre ochranu Esmeraldy zabije Frolla – i keď len veľmi ťažko „A stratil som všetko!“)


          vykonáva hrdinský čin -chce zachrániť milú -ide proti rozbúrenému davu -umiera


          Claude Frollo – láska mu spôsobila v duši zmätok -stáva sa z neho až šialenec -je ňou posadnutý


          kontrasty -Quasimodov výzor a vnútro


          Claude Frollo nosí v sebe nenávisť a pritom miluje Esmeraldu


          množstvo problémov -od sociálnych ako peniaze, cez morálne -podplácanie, formálnosť, náboženstvo -popravy bosoriek až po spoločenské


          postavy pociťujú rozpor medzi snom a skutočnosťou (Esm má rada Phoeba, on ju však iba využil, Q nenaplnená láska, Frollo -jeho vzťah k Esm)


          o vtedajšej dobe, pokrytectve cirkvi, nevedomosti, zaslepenosti