Predstavitelia romantizmu

                    i.        Francúzska literatúra


          Jean Jacques Rousseau: Rozprava o nerovnosti (1754) – návrat k neporušenosti prírody a útočí na súkromné vlastníctvo ako príčinu nerovnosti medzi ľuďmi

                       Emil alebo O výchove (1762) – potreba výchovy detí v prírode

         Júlia alebo Nová Heloisa (1761) – vrchol európskeho sentimentalizmu – zdôrazňuje čistotu citov prostých ľudí. „Človek je v podstate dobrý, pokazilo ho zlé usporiadanie spoločnosti.“


          Victor Hugo: Kontemplácie(1856), Legenda vekov(1859) -bás zb. „pochod ľudstva od temna k ideálu“

          Cromwell – dráma

          Hernani (1830)- mladý muž pre česť obetuje lásku i život- túžba po slobode a spravodlivosti

          Chrám Matky božej v Paríži (1831) – román

          Bedári (1862) – francúzska spoločnosť v čase cisárstva. Príbeh Jeana Valjeana nespravodlivo odsúdeného na galeje. Po prepustení z bytostných dôvodov ukradne biskupovi svietniky. Chytia ho, ale biskup povie, že mu ich daroval. Valjeana to dojme a rozhodne sa zmeniť život. Chce naprávať krivdy a pomáhať ľuďom. Autor veril, že mravným obrodením možno odstrániť zlo.

                  ii.        Nemecká literatúra


          útlak a nespokojnosť vyvrcholili do hnutia Sturm und Drang (Búrka a vzdor) – nespokojnosť, bojovali za slobodu tvorby – kritika absolutizmu


          Johann Wolfgang Goethe: Prometeus (1774) – óda, oslava človeka – tvorcu

           Utrpenie mladého Werthera (1774)
          Egmont (1788) – oslobodzovacie boje Nizozemska

           Faust (1808-1832) – veršovaná dráma – nie je romantickým dielom !


          Friedrich Schiller: Zbojníci (1781) – dráma. Hrdina Karol Moor, ktorý je očiernený bratom, aby ten zdedil majetok a Karolovu milú. Moor sa z potupy stane vodcom zbojníkov, aby pomstil krivdu. „Moje remeslo je odplata – pomsta moja živnosť!“ Po otcovej a bratovej smrti sa vydá zákonu. Zomiera

           Úklady a láska (1784) – odpor proti celému feudálnemu zriadeniu
Mária Stuartová (1801), Panna Orleánska (1802), Viliam Tell (1804)


          Heinrich Heine: Kniha piesní (1827) – bás zb. – básne mladosti

           Nemecko, Zimná rozprávka – fejtóny, satira

                iii.        Anglická literatúra


          George Gordon Byron: Childe Haroldova púť (1812)

           Don Chuan (1818-1824)- bás skladba – orientálna tematika + ľúbostné aféry hlavnej postavy v Grécku, Turecku, Rusku; ostrý výsmech ang spoločnosti


          Percy Bysshe Shelley: Odpútaný Prometeus (1820) – veršovaná dráma – Aischylova ant. tragédia Pripútaný Prometeus; hrdina trpí ale nepoddáva sa – nastane vláda porozumenia a lásky

                  iv.        Ruská literatúra


          1825 – povstanie dekabristov


          Alexander Sergejevič Puškin: Kaukazský zajatec (1821), Cigáni (1824) – poémy

           Na Sibír (1827) – báseň prejavujúca sympatie dekabristom

           Eugen Onegin (1831) – veršovaný román

           Kapitánova dcéra (1836) – povesť. Jemeľjan Pugačov – vodca roľníckeho protifeudálneho povstania v 18.st. Rozhodný a talentovaný veliteľ, spravodlivý človek, nepriateľ šľachty a zástanca ľudu. povstanie je však potlačené a Pugačov popravený.

                    v.        Poľská literatúra


          Adam Mickiewicz: Óda na mladosť (1820) – odozva na mladosť – posol budúcnosti, privedie svet k láske a priateľstvu

           Konrad Wallenrod (1828)- hist epos- záchrana vlasti za všetky prostriedky- i cena vl. života

           Pán Tadeáš (1834) – spor dvoch šľachtických rodín o zámok. Roztržku ukončí láska dvoch mladých, Tadeáša a Zošky, boj proti spoločnému nepriateľovi – cárskemu vojsku. Dielo končí optimisticky – príchodom poľských légií Napoleonovej armády

                  vi.        Maďarská literatúra


          Sándor Petöfi: Víťaz Janko (1845) – veršovaná rozprávka. Spoznáva život ľudu, ľudovú slovesnosť.

           Apoštol (1848) – ep. skladba – tragický osud revolucionára

                vii.        Česká literatúra


          Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka (1834) – div hra – z nej je pieseň „Kde domov můj“

           Strakonický dudák (1847) hra


          Karel Hynek Mácha: Cikáni (1835) – motív vraždy otca – zvodcu

           Máj (1836) – lyricko-epická skladba


          Karel Jaromír Erben: Kytice (1853) – dávne predstavy o svete, morálne zásady spoločnosti

           Vodník, Svatební košile – balady – dramatickosť, hudobnosť verša a krásny jazyk


          Božena Němcová: Babička (1855) – osudy ľudí, príbehy a udalosti